Přeskočit na navigaci

Více informací o teplovzdušné konvekci

Konvekční teplo

Konvekční vytápění, jinými slovy cirkulace vzduchu, nebo-li otevřený teplovzdušný systém. Velkou výhodou tohoto druhu vytápění je rychlost, s jakou dokáže studené topidlo začít distribuovat teplý vzduch do prostoru. Právě pro tuto výhodu je dobrým řešením k vytápění nepravidelně obývaných objektů. Další výhodou je transport horkého vzduchu na velké vzdálenosti tzv. horkovzdušnými rozvody, někdy i za pomoci ventilátoru.

Bezpochyby největší výhodou je nízká pořizovací cena tohoto typu topidla. Vše má ovšem ale také své nevýhody. Vzduch, který tímto topidlem ohříváme je vzduch, se kterým přicházíme do kontaktu. Tento vzduch obsahuje nemalé množství prachových částic organického a anorganického původu, které jsou tímto systémem neustále vířeny do interiéru. Následkem je vyšší četnost potřeby stírání prachu. Vzduch je ohříván výměníkem (krbovou vložkou), který má na povrchu až 400˚C. Tím dochází k nadměrnému přesušování vzduchu, což není dobré pro astmatiky, alergiky a lidi s jinými dýchacími obtížemi. Při průletu pevných částic, jako je prach, šupinky lidské kůže, vlasy, chlupy, pavučiny, roztoči, aj., okolo takto rozpáleného tělesa, se tyto částečky přepalují a stávají se pro náš organismus nebezpečnými.

Organické částice spolu s plasty tvoří pro náš organismus velice těžce odbouratelnou část, která se nám usazuje v plicích a na pokožce. To způsobuje alergie a napomáhá ke vzniku ekzémů, vyrážek, bronchitidám a může vést až ke vzniku rakoviny plic. V takto vytápěných prostorech vzniká velký rozdíl teploty mezi podlahou a stropem (až 10°C). To silně narušuje lidskou termoregulaci, kdy spodní část těla, která je vystavena chladu, hlásí jiné informace než ta horní, která je nadměrně zahřívána.Díky tomuto zmatku se stává takto zatížený organismus mnohem náchylnější na prochladnutí. Transportuje-li se horký vzduch do ostatních místností, je nutné zajistit i zpáteční cestu chladného vzduchu k topidlu. Tímto systémem si propojíme všechny místnosti domu v "jednu".

Proudící vzduch, který koluje v celém domě s sebou nese pachy jako je cigaretový dým, pachy z kuchyně a toalety i přepálené prachové částice a bacily. Tyto průduchy slouží také jako vynikající zvukovody. Nelze tedy počítat s úplným soukromým v jednotlivých místnostech, které jsou takto propojeny. Použijí-li se k rozvodu horkého vzduchu hliníkové flexi rozvody, jen kamnář ví, jak vypadají po několika letech provozu. V potrubí se usazuje prach, kondenzují se v nich vodní páry a mimo topnou sezónu se v nich velice dobře daří plísním a rádi se v nich zabydlují pavouci a jiný hmyz. Tento mikrosvět si s příchodem topné sezóny přepálíme horkým vzduchem mnohdy převyšující 150˚C.

Takto postavené topidlo je prostorově nenáročné, použití stavebních materiálů je minimální, takže nemůžeme počítat s žádnou dobou akumulace. To znamená, že po vyhasnutí ohně krb přestává být topidlem. Z těchto důvodů je finančně nenáročný a tedy dostupnější. Otevřený teplovzdušný systém ohřívá vzduch v obytných prostorech. Většina uživatelů takového systému v rámci úspor energií téměř nevětrá, a tím násobí množství škodlivin v takovém prostoru. Všechny tyto faktory umocňují dopady na lidské zdraví.


Kamnářství Marek Štádlík

Kamnářství Marek Štádlík
Pod Invalidovnou 1945
508 01 Hořice

Rychlý kontakt
Tel.: +420 724 576 393
Email: kamna-ms@centrum.cz
Web: www.kamna-ms.cz