Přeskočit na navigaci

Více informací o sálavém teple

Sálavé teplo

Sálavé teplo je přenos tepelné energie pomocí elektromagnetického záření, které se v posledních letech stává znovu žádaným typem vytápění. Je to stejný přenos tepla, na které jsme zvyklí z přírody ze slunce. Toto záření neohřívá vzduch, ale předměty, na které dopadne a předá jim tepelnou energii. Od těchto předmětů je následně ohříván vzduch. Díky této vlastnosti je možné v místnosti větrat, přičemž nedochází k výraznému úniku tepelné energie. Sálavé teplo je distribuováno do vytápěných prostor keramickým pláštěm kamen nebo krbů. Sálavý plášť může mít na povrchu pouze 40˚C, tudíž nedochází k vysoušení vzduchu a přepalování prachu. Tímto se výrazně zvyšuje komfort bydlení v takto vytápěných prostorech. Tyto prostory jsou téměř ušetřeny od stírání prachu, poněvadž nedochází k teplovzdušné konvekci, která víření prachu způsobuje. Sálavé plochy vyzařují teplo rovnoměrně, a proto je rozdíl teploty u podlahy a u stropu minimální a riziko vzniku poruch termoregulace lidského organismu klesá k nule. Lidský organismus se stává odolnějším vůči prochladnutí.

Příjemně teplý povrch kamen není žádným bezpečnostním rizikem. U kamen se často dělají lavičky nebo ležení, které zpříjemní tepelnou pohodu. V okolí kamen rádi odpočívají domácí mazlíčci a s oblibou si v jejich blízkosti hrají děti. Kachlová kamna se stávají srdcem domu. I rostlinám více vyhovuje přirozený a plynulý přísun sálavého tepla, než kolísání teplot při konvekčním způsobu vytápění. Sálavé systémy vyžadují větší teplosměnné plochy, tedy nemalé množství keramických materiálů. Do těchto materiálů je možné akumulovat přebytečnou tepelnou energii, která je postupně a plynule předávána do obytných prostor. Díky tomu se zvyšuje komfort topení (přikládání) na 1-2x denně. V kamnech je dostatek prostoru na kvalitní spalovací komoru a dostatečně dlouhý tahový systém. Čím vyšší je spalovací teplota v ohništi, tím vetší podíl plynů uvolněných z dřevní hmoty se spálí a tím je proces spalování účinnější. O co máme delší tahový systém, o to více tepelné energie můžeme předat akumulačním materiálům umístěným v topidle, a o to má takovéto topidlo vetší účinnost.

Proto pouze u akumulačních kachlových kamen (s kvalitně dimenzovaným ohništěm a tahovým systémem) můžeme dosahovat ÚČINNOSTI AŽ 92%. Díky kvalitní spalovací komoře, která spaluje při vysokých teplotách, jsou emise kouřových plynů minimální. Je možné konstatovat, že takový způsob spalování dřeva je EKOLOGICKY NEZÁVADNÝ. To, co vyprodukuje tento druh topidla spálením dřevní hmoty, použije příroda pro růst stejného množství této dřevní hmoty. A to jak v plynné, tak tuhé formě. Protože při stavbě sálavých topidel je potřeba velké množství materiálu, je nutno brát jejich hmotnost v úvahu již ve fázi projektu domu. Cena materiálu a jejich zpracování při stavbě je též nemalá. Avšak jejich kvality (sálavé teplo, vysoká účinnost, komfortní topení, ekologie provozu a životnost) tuto cenu výrazně převyšují.

Závěrem malé doporučení.

Pro OBJEKTY TRVALE OBYDLENÉ je jednoznačně vhodný SÁLAVÝ AKUMULAČNÍ SYSTÉM vytápění. Hlavně z hlediska zdravotního, ekologického a z hlediska účinnosti (tedy provozních nákladů).


Kamnářství Marek Štádlík

Kamnářství Marek Štádlík
Pod Invalidovnou 1945
508 01 Hořice

Rychlý kontakt
Tel.: +420 724 576 393
Email: kamna-ms@centrum.cz
Web: www.kamna-ms.cz